BMB - JAPAN


Discount

We Accept Checks, Wired


Discount $100 for Order > $999

SALE: Mua trên $898 được discount $100. Xin bấm vào discount code: kr100

Discount 5% for Check, Money Order, Wired, Bank Transfer, Zelle, Venmo Orders.

Please Call 1-866-866-0909


BMB JAPAN


IDOLPRO & IDOLMAIN

Asia Golden 3 - Hung Ca Su Viet 2 - DVD$9.99
Nếu trả góp chọn check out payment là Shop Pay, hay PayPal Credit. Installments with Shop Pay or Paypal Credit.

1.  Quân Lệnh Cuối Cùng - Lâm Nhật Tiến, Nguyễn Hồng Nhung, Philip Huy, Hợp Ca Asia, Ca Đoàn Ngàn Khơi 

 2.  Một Lần Đi - Đan Nguyên 
 3.  Lời Kinh Đêm - Mai Thanh Sơn 
 4.  Vẫn Còn Đây Các Con Của Mẹ - Mỹ Huyền, Huỳnh Phi Tiễn, Ca Đoàn Ngàn Khơi 
 5.  Hát Cho Tự Do - Nguyễn Hồng Nhung, Vương Dzung 
 6.  Cái Cò - Hoàng Thục Linh 
 7.  Một Chút Quà Cho Quê Hương - Quốc Khanh 
 8.  Em Vẫn Mơ Một Ngày Về - Hồng Diễm, Cát Lynh, Ca Đoàn Ngàn Khơi 
 9.  Mưa Sài Gòn Còn Buồn Không Em - Lâm Nhật Tiến 
 10.  Mời Em Về - Thiên Kim 
 11.  Cho Đồng Bào Tôi - Đặng Thế Luân, Nhật Lâm, Ca Đoàn Ngàn Khơi 
 12.  Những Đứa Con Của Mẹ - Nguyên Khang 
 13.  Xuống Đường Cùng Cánh Hoa Lài - Phạm Tuấn Ngọc, Lưu Đức Long, Ca Đoàn Ngàn Khơi 
 14.  Hát Cho Người Dân Oan - Diễm Liên, Lê Quốc Tuấn 
 15.  Xin Hãy Lam Ánh Đuốc - Mỹ Huyền, Nhật Lâm, Đặng Thế Luân, Huỳnh Phi Tiễn, Ca Đoàn Ngàn Khơi 
 16.  Tình Ca Cho Nguyễn Thị Sài Gòn - Y Phương 
 17.  Em Nhớ Màu Cờ - Lâm Thúy Vân 
 18.  Hát Cho Sài Gòn Quật Khởi - Hợp Ca Asia, Ca Đoàn Ngàn Khơi 

 

Related Products