BMB - JAPAN


Discount

We Accept Checks, Wired


Discount $100 for Order > $999

SALE: Mua trên $898 được discount $100. Xin bấm vào discount code: kr100

Discount 5% for Check, Money Order, Wired, Bank Transfer, Zelle, Venmo Orders.

Please Call 1-866-866-0909


BMB JAPAN


IDOLPRO & IDOLMAIN

Đồ Giải Xem Tướng Biết Người - Cẩm Nang Quản Lý Nguồn Nhân Lực - Tác giả: Thiệu Vĩ Hoa$30.99
Nếu trả góp chọn check out payment là Shop Pay, hay PayPal Credit. Installments with Shop Pay or Paypal Credit.

Thông tin chi tiết
Loại bìa: Bìa cứng
Số trang: 536
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Dân Trí
Mô tả sản phẩm
Đồ Giải Xem Tướng Biết Người - Cẩm Nang Quản Lý Nguồn Nhân Lực (Bìa Cứng)
 

Chọn nhân tài theo cách xem tướng.

Phương pháp trực quan để tuyển chọn nhân tài.

Xây dựng hệ thống quả lý nguồn nhân lực hùng mạnh.

Related Products