BMB - JAPAN


Discount

We Accept Checks, Wired


Discount $100 for Order > $999

SALE: Mua trên $898 được discount $100. Xin bấm vào discount code: kr100

Discount 5% for Check, Money Order, Wired, Bank Transfer, Zelle, Venmo Orders.

Please Call 1-866-866-0909


BMB JAPAN


IDOLPRO & IDOLMAIN

Đừng Như Con Ếch Lên Dây Cót - Tác giả: Nguyễn-Kim Mai Thi$39.99
Nếu trả góp chọn check out payment là Shop Pay, hay PayPal Credit. Installments with Shop Pay or Paypal Credit.

Đừng như con ếch lên dây cót là tập hợp các bài viết xoay quanh một số vấn đề gây tranh cãi hiện nay dưới góc nhìn khoa học: việc hợp pháp hóa ma túy, mối liên hệ giữa trò chơi điện tử và bạo lực, sự chênh lệch lương bổng theo giới tính, những huyền thoại về âm mưu của ngành dược phẩm và vai trò thật sự của y học thay thế, độ an toàn của vắc-xin, khả năng di truyền của trí thông minh, sự khác biệt não bộ giữa nam giới và nữ giới, câu hỏi đạo đức đối với những thử nghiệm trên động vật, đại dịch Corona và biến đổi khí hậu, v.v.

Tất cả sẽ cùng đi đến những câu hỏi then chốt trong khoa học nói riêng và sự nhận thức nói chung, như làm sao để phân biệt được điều đúng, điều sai, điều hợp lý; và liệu có thể có những thực tế chung nhỏ nhất nào làm nền tảng cho tranh luận, để tranh luận không giảm đi, nhưng hiệu quả hơn.

Related Products