BMB - JAPAN


Discount

We Accept Checks, Wired


Discount $100 for Order > $999

SALE: Mua trên $898 được discount $100. Xin bấm vào discount code: kr100

Discount 5% for Check, Money Order, Wired, Bank Transfer, Zelle, Venmo Orders.

Please Call 1-866-866-0909


BMB JAPAN


IDOLPRO & IDOLMAIN

Đàng Trong Lịch Sử Và Văn Hóa - Tác giả: Trần Thuận$14.98
Nếu trả góp chọn check out payment là Shop Pay, hay PayPal Credit. Installments with Shop Pay or Paypal Credit.

Tập sách "Đàng Trong - Lịch sử và văn hóa" đến tay bạn đọc không phải là một công trình chuyên khảo. Những bài viết trong tập sách này chỉ là những mảnh ghép của bức tranh chưa hoàn chỉnh về lịch sử xứ Đàng Trong trong hơn hai thế kỷ tồn tại với những mong góp được phần nào vào sự cảm nhận, đánh giá của bạn đọc thêm phần thỏa đáng về những gì liên quan đến lịch sử và văn hóa Đàng Trong, một thành quả không hề nhỏ của quá trình “nhân đối đất nước” dưới thời các chúa Nguyễn.

Related Products