BMB - JAPAN


Discount

We Accept Checks, Wired


Discount $100 for Order > $999

SALE: Mua trên $898 được discount $100. Xin bấm vào discount code: kr100

Discount 5% for Check, Money Order, Wired, Bank Transfer, Zelle, Venmo Orders.

Please Call 1-866-866-0909


BMB JAPAN


IDOLPRO & IDOLMAIN

EM MUỐN LÀM KHỦNG LONG - CÙNG GIẬM CHÂN VÀ GẦM NÀO! - Tác giả: Nhã Nam - Diệu Hương$6.99
Nếu trả góp chọn check out payment là Shop Pay, hay PayPal Credit. Installments with Shop Pay or Paypal Credit.

Đây là bộ sách tương tác, giúp các em mô phỏng theo các hoạt động của các loài thú. Dưới sự hỗ trợ ban đầu của phụ huynh hoặc giáo viên, sẽ giúp các em bắt chước theo tiếng kêu, điệu bộ và hoạt động đặc trưng của từng loài thú, giúp cho việc đọc sách của các em trở nên sinh động, đồng thời việc bắt chước theo các hoạt động của các loài thú sẽ giúp các em rèn luyện thể chất, tăng cường vận động. Hoạt động này giúp các em đạt được hai lợi ích là vừa vui chơi vừa học tập.
Tựa "Em muốn làm khủng long - Cùng giậm chân và gầm nào!" sẽ chỉ cho các em cách chơi. Hãy bắt chước khủng long gầm, giậm chân và chạy trong rừng, hãy cùng nhau ghép lại các hành động và nhảy điệu nhảy của khủng long.

Related Products