BMB - JAPAN


Discount

We Accept Checks, Wired


Discount $100 for Order > $999

SALE: Mua trên $898 được discount $100. Xin bấm vào discount code: kr100

Discount 5% for Check, Money Order, Wired, Bank Transfer, Zelle, Venmo Orders.

Please Call 1-866-866-0909


BMB JAPAN


IDOLPRO & IDOLMAIN

Hoạt Động Của Ngân Hàng Đông Dương Tại Việt Nam Từ Năm 1875 Đến Năm 1945 - Tác giả: TS Đỗ Thị Mỹ Hiền. TS Phạm Gặp, PGS TS Nguyễn Trọng Văn$12.99
Nếu trả góp chọn check out payment là Shop Pay, hay PayPal Credit. Installments with Shop Pay or Paypal Credit.

Thông tin sản phẩm
Tác giả TS Đỗ Thị Mỹ Hiền. TS Phạm Gặp, PGS TS Nguyễn Trọng Văn
NXB Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh
Năm XB 2024
Trọng lượng (gr) 260
Kích Thước Bao Bì 24 x 16 x 1.2 cm
Số trang 243
Hình thức Bìa Mềm

 

Hoạt Động Của Ngân Hàng Đông Dương Tại Việt Nam Từ Năm 1875 Đến Năm 1945

Sách chuyên khảo Hoạt động của Ngân hàng Đông Dương tại Việt Nam từ năm 1875 đến năm 1945 là một chuyên luận lịch sử được sưu tầm, phân tích tổng hợp dựa trên nguồn tài liệu từ các nguồn sử liệu phong phú ở trong nước và ngoài nước, trong đỏ có những tài liệu quý hiêm được tìm kiếm từ nước Phạp với hy vọng đóng góp phần nào vào nguồn thông tin tư liệu về lịch sử hoạt động và phát triển của hệ thống ngân hàng Đông Dương tại Việt Nam đến các độc giả có quan tâm đến lĩnh vực này. Thông qua nguồn tài liệu phong phú kết hợp với khả năng phân tích sâu của nhóm tác giả thực hiện sách chuyên khảo đã làm sáng tỏ được những vấn đề cốt lỡi như: Sự ra đời của Ngân hàng Đông Dương và các chi nhánh của nó tại Việt Nam; Ngân hàng Đông Dương với chức năng là ngân hàng phát hành tiền; Hoạt động của Ngân hàng Đông Dương với chức năng là ngân hàng thương mại (hoạt động tín dụng cho vay, hối đoái, quản lý buôn bán kim loại quí và hoạt động cầm cố);

Ngân hàng Đông Dương với chức năng đầu tư tài chính (đầu tư vào nông nghiệp, đầu tư vào công nghiệp, đầu tư vào giao thông vận tải); và Tính hai mặt (tiêu cực và tích cực) trong hoạt động của Ngân hàng Đông Dương đối với kinh tế - xã hội Việt Nam. Vì vậy, nhóm tác giả hy vọng cuốn sách này là tài liệu tốt cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của nhiều lĩnh vực học tập, nghiên cứu, nhất là lĩnh vực Lịch sử ngành Tài chính - Ngân hàng.

 

Related Products