BMB - JAPAN


Discount

We Accept Checks, Wired


Discount $100 for Order > $999

SALE: Mua trên $898 được discount $100. Xin bấm vào discount code: kr100

Discount 5% for Check, Money Order, Wired, Bank Transfer, Zelle, Venmo Orders.

Please Call 1-866-866-0909


BMB JAPAN


IDOLPRO & IDOLMAIN

Mạc Thị Gia Phả - Tác giả: Trần Hoàng Vũ, Hà Tấn Tài$33.99
Nếu trả góp chọn check out payment là Shop Pay, hay PayPal Credit. Installments with Shop Pay or Paypal Credit.

Thông tin sản phẩm
Tác giả Trần Hoàng Vũ, Hà Tấn Tài
NXB Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh
Năm XB 2024
Trọng lượng (gr) 550
Kích Thước Bao Bì 24 x 16 x 2.6 cm
Số trang 536
Hình thức Bìa Mềm

 

Mạc Thị Gia Phả

Sách chia thành ba phần:

- Phần thứ nhất là bản dịch văn bản HÀ TIÊN TRẤN HIỆP TRẤN MẠC THỊ GIA PHẢ của Vũ Thế Dinh. Sách giới thiệu văn bản MẠC THỊ GIA PHẢ do Mạc Thanh Can lưu giữ.

- Phần thứ hai là phần phụ khảo về lịch sử họ Mạc với vùng đất Hà Tiên, nhằm trình bày những tư liệu, quan điểm và hiểu biết của chúng tôi về chủ đề này, ngõ hầu làm rõ hơn các vấn đề lịch sử về dòng họ Mạc và những hoạt động của họ từ cuối thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX.

- Phần thứ ba là phần phụ khảo về gia phả họ Mạc. Qua đó chúng ta có dịp thấy lại lịch sử thăng trầm của dân tộc, bởi gia sử chính là hình bóng của quốc sử được thu nhỏ lại, vận mệnh của mỗi gia tộc đều gắn chặt với vận mệnh nước non.

 

Related Products