BMB - JAPAN


Discount

We Accept Checks, Wired


Discount $100 for Order > $999

SALE: Mua trên $898 được discount $100. Xin bấm vào discount code: kr100

Discount 5% for Check, Money Order, Wired, Bank Transfer, Zelle, Venmo Orders.

Please Call 1-866-866-0909


BMB JAPAN


IDOLPRO & IDOLMAIN

Ngoại Tuyến” Trong Thế Giới Trực Tuyến - Tác giả: Otsuichi$27.99
Nếu trả góp chọn check out payment là Shop Pay, hay PayPal Credit. Installments with Shop Pay or Paypal Credit.

“Bắt mạch” từng căn bệnh kỹ thuật số, “Ngoại tuyến” trong thế giới trực tuyến sẽ cùng bạn

khám phá cái giá phải trả mà cuộc sống số gây ra cho sự tồn tại thực của chúng ta. Phát hiện

những thói quen có hại và tìm ra chìa khóa của sự cân bằng công nghệ, đồng thời giải quyết

các chuẩn mực xã hội mới lạ.

Trên tất cả, công nghệ được tạo ra để phục vụ chứ không phải thao túng con người và quyền

kiểm soát mọi thứ diễn ra vẫn luôn nằm trong tay bạn.

Về tác giả:

Tanya Goodin là nhà sáng lập phong trào “giải độc kỹ thuật số” Time To Log Off. Đồng thời

cô là một tác giả, diễn giả và là nhà tư vấn cho nhiều công ty, tổ chức, cá nhân về phương

pháp sử dụng công nghệ một cách lành mạnh.

Related Products