BMB - JAPAN


Discount

We Accept Checks, Wired


Discount $100 for Order > $999

SALE: Mua trên $898 được discount $100. Xin bấm vào discount code: kr100

Discount 5% for Check, Money Order, Wired, Bank Transfer, Zelle, Venmo Orders.

Please Call 1-866-866-0909


BMB JAPAN


IDOLPRO & IDOLMAIN

Những Mẩu Vụn Triết Học - Tác giả: Nguyễn-Kim Mai Thi$25.99
Nếu trả góp chọn check out payment là Shop Pay, hay PayPal Credit. Installments with Shop Pay or Paypal Credit.

Những mẩu vụn triết học là tiểu luận triết học nổi tiếng của triết gia người Đan Mạch Søren Kierkegaard. Trong tiểu luận này, Kierkegaard khảo luận về đức tin tôn giáo đặt trong mối liên hệ với tri thức và lịch sử. Thông qua cuộc khảo luận này, Kierkegaard đi đến kết luận rằng đức tin không thể hiểu được nhờ tri thức, lý trí và logic mà chỉ có thể hiểu được nhờ chính tự thân nó, để từ đó đặt nền tảng cho triết học hiện sinh.

Related Products