BMB - JAPAN


Discount

We Accept Checks, Wired


Discount $100 for Order > $999

SALE: Mua trên $898 được discount $100. Xin bấm vào discount code: kr100

Discount 5% for Check, Money Order, Wired, Bank Transfer, Zelle, Venmo Orders.

Please Call 1-866-866-0909


BMB JAPAN


IDOLPRO & IDOLMAIN

Nhân Cách Ẩn - Tính Cách Quyết Định Số Phận Như Thế Nào - Tác giả: Hứa Hạo Nghi$20.99
Nếu trả góp chọn check out payment là Shop Pay, hay PayPal Credit. Installments with Shop Pay or Paypal Credit.

GIỚI THIỆU SÁCH

Cơ thể chúng ta sinh ra nhờ được hoài thai chín tháng mười ngày trong bụng mẹ. Tâm lý của mỗi người cũng cần có quá trình

thai nghén và trưởng thành như vậy. Quá trình trưởng thành, phát triển từ nhân cách cốt lõi đến thành công là một quá trình

đầy phức tạp và bất kỳ thành công nào cũng phải được xây đắp trên nền tảng tâm lý và nhân cách cốt lõi. Nền tảng tâm lý và

nhân cách ấy phần nhiều được hình thành trong mối quan hệ với cha mẹ, góp phần quyết định thành tựu và hạnh phúc trong

cuộc đời mỗi người.

Cuốn sách Nhân cách ẩn – Tính cách quyết định số phận như thế nào được viết bởi nhà tâm lý học nổi tiếng Tăng Kỳ

Phong – “người gieo hạt” cho Phân tâm học - sẽ cho chúng ta biết tính cách của một người được hình thành như thế nào trong

mối quan hệ ban đầu với cha mẹ, tính cách này cấu thành số phận, quyết định hạnh phúc và thành tựu của họ ra sao.


Related Products