BMB - JAPAN


Discount

We Accept Checks, Wired


Discount $100 for Order > $999

SALE: Mua trên $898 được discount $100. Xin bấm vào discount code: kr100

Discount 5% for Check, Money Order, Wired, Bank Transfer, Zelle, Venmo Orders.

Please Call 1-866-866-0909


BMB JAPAN


IDOLPRO & IDOLMAIN

Nuôi con bằng bồ đề tâm - Tác giả: Lama Zopa Rinpoche$14.99
Nếu trả góp chọn check out payment là Shop Pay, hay PayPal Credit. Installments with Shop Pay or Paypal Credit.

Trong khi con còn nhỏ, sẽ thật đáng tiếc nếu không tận dụng cơ hội để gieo những hạt giống thói quen tốt đẹp. Khi nói điều này, tôi không có ý là bạn nên ép con chấp nhận lối sống của mình. Thay vì vậy, tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng điều quan trọng là giúp con từ bỏ những nguyên nhân đau khổ và tạo ra những nguyên nhân hạnh phúc – không chỉ hạnh phúc trong đời này mà còn hạnh phúc ở các đời tương lai, giải thoát khỏi luân hồi và giác ngộ viên mãn. Nếu con học một số Pháp thực hành, trì tụng một số thần chú, v.v… từ khi còn nhỏ thì ngay cả khi chúng không tiếp tục làm những điều này khi già đi, toàn bộ công đức con tích tập trước đó sẽ vẫn giúp chúng gặp được Pháp và thực hành Pháp trong đời tương lai cũng như sẽ mang lại hạnh phúc cho nhiều đời.

Bởi vì khá khó để giúp con khi chúng đến tuổi vị thành niên và không muốn nghe lời bạn nữa, cho nên hãy cố gắng mang lại lợi lạc cho con càng nhiều càng tốt từ khi chúng còn nhỏ.

Related Products