BMB - JAPAN


Discount

We Accept Checks, Wired


Discount $100 for Order > $999

SALE: Mua trên $898 được discount $100. Xin bấm vào discount code: kr100

Discount 5% for Check, Money Order, Wired, Bank Transfer, Zelle, Venmo Orders.

Please Call 1-866-866-0909


BMB JAPAN


IDOLPRO & IDOLMAIN

Sự Chuyển Hóa Phật Giáo Ở Trung Quốc -Kenneth Ch'en - Thích Thiện Chánh dịch - (bìa mềm)$14.98
Nếu trả góp chọn check out payment là Shop Pay, hay PayPal Credit. Installments with Shop Pay or Paypal Credit.

Giới thiệu sách Sự Chuyển Hóa Phật Giáo Ở Trung Quốc

"Lúc Phật giáo được truyền bá vào Trung Quốc khoảng thế kỷ I TL, người Trung Quốc lần đầu nồng nhiệt tiếp nhận quan điểm vũ trụ của Phật Giáo. Do đó, Phật giáo ở Trung Quốc thường được gọi là "Ấn Độ hóa đời sống và tư tưởng của Trung Quốc" nhưg Kenneth Ch'en chứng minh rằng tư tưởng Ấn độ định hình nền tảng tư tưởng văn hóa của người Trung Quốc thông qua những chọn lựa, điều chỉnh và thích ứng với hoàn cảnh của họ. Để tìm hiểu tính tùy duyên trong Phật giáo của người Trung Quốc, tác giả đã nghiên cứu, tìm hiểu vai trò của đạo đức, chính trị, văn học, giáo dục và đời sống xã hội, chứng minh sự tiếp nhận.

Phật giáo của người Trung Quốc trên diện rộng, chọn lựa phù hợp với văn hóa Trung Quốc. Chùa chiền phải chịu sự kiểm soát của Chính quyền, vì thế tu sỹ cũng phải hòa đồng với đời sống kinh tế của Triều đình thông qua việc canh tác dất đai của chính họ, xây dựng các cơ sở sản xuất và phân phối sản phẩm. Qua việc phân tích những tác phẩm của một nhà thơ Trung Quốc, tác giả khám phá cách mà người Trung Quốc tiếp nhận Phật giáo qua đời sống văn học. Cuối cùng, tác giả nghiên cứu những phương thức mà Phật giáo đã phổ cập các giáo lý và phương pháp thực hành rộng rãi trong người dân trung Quốc."

Princteon Publications

Công ty phát hànhSách Hà Nội
Ngày xuất bản2023-01-01 00:00:00
Dịch GiảThích Thiện Chánh
Loại bìaBìa mềm
Số trang447
Nhà xuất bảnNhà Xuất Bản Thuận Hóa

Related Products