BMB - JAPAN


Discount

We Accept Checks, Wired


Discount $100 for Order > $999

SALE: Mua trên $898 được discount $100. Xin bấm vào discount code: kr100

Discount 5% for Check, Money Order, Wired, Bank Transfer, Zelle, Venmo Orders.

Please Call 1-866-866-0909


BMB JAPAN


IDOLPRO & IDOLMAIN

Sách - Mô hình xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ$9.98
Nếu trả góp chọn check out payment là Shop Pay, hay PayPal Credit. Installments with Shop Pay or Paypal Credit.

Mô hình xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

 

Công ty phát hành: Thái Hà

Tác giả: TS. Đào Xuân Khương

Số trang: 180

Nhà xuất bản: Công Thương

Khổ: 13×20.5cm

Năm xuất bản: 2023

 

[ThaiHaBooks] Cuốn sách được viết dựa trên nền tảng hỗ trợ các doanh nghiệp và nhà quản lý muốn đưa ra chiến lược kinh doanh mới và kế hoạch kinh doanh nhằm gia tăng khách hàng mới và doanh thu trong giai đoạn suy thoái kinh tế nhưng chưa biết làm gì và như thế nào để bắt đầu quá trình thay đổi.

Quá trình lập kế hoạch kinh doanh hiệu quả theo quan điểm của tác giả thường bắt đầu từ xây dựng chiến lược kinh doanh; sau đó bắt tay vào lập kế hoạch kinh doanh năm, quý, tháng, tuần; và cuối cùng là thực thi các hoạt động kinh doanh hàng ngày.

Để tháo gỡ những khó khăn mà doanh nghiệp mình đang mắc phải, đây sẽ là một cuốn sách vô cùng hữu dụng.

Nội dung cuốn sách được chia làm ba phần:

Phần 1: Mô hình xây dựng chiến lược kinh doanh

Phần 2: Mô hình xây dựng kế hoạch kinh doanh

Phần 3: Mô hình thực thi các hoạt động kinh doanh

Phương phương viết cuốn sách

Cuốn sách được tác giả viết dựa trên việc nghiên cứu các mô hình học thuật, tổng kết thực tiễn dựa trên trải nghiệm điều hành và tư vấn quản lý kinh doanh, đưa ra các giải pháp gợi mở để áp dụng. Cuốn sách được viết theo ba bước sau:

Bước 1: Dựa vào các mô hình chuẩn mực mang tính học thuật cao

Bước 2: Giải thích mô hình dễ hiểu nhất và ví dụ minh họa cho độc giả

Bước 3: Gợi ý giải pháp áp dụng vào các tình huống thực tiễn của doanh nghiệp, đồng thời chia sẻ các kinh nghiệm điều hành và tư vấn kinh doanh của tác giả trong 20 năm qua.

Ai nên đọc cuốn sách này:

Chủ doanh nghiệp

Ban điều hành công ty

Quản lý các phòng ban

Related Products