BMB - JAPAN


Discount

We Accept Checks, Wired


Discount $100 for Order > $999

SALE: Mua trên $898 được discount $100. Xin bấm vào discount code: kr100

Discount 5% for Check, Money Order, Wired, Bank Transfer, Zelle, Venmo Orders.

Please Call 1-866-866-0909


BMB JAPAN


IDOLPRO & IDOLMAIN

Sách - Takenote Vật Lý$11.98
Nếu trả góp chọn check out payment là Shop Pay, hay PayPal Credit. Installments with Shop Pay or Paypal Credit.

Takenote vật lý đại số là sản phẩm sổ ghi chép tư duy bằng màu sắc môn vật lí dành cho học sinh

- Kiến thức trong sách bám sát chương trình trong sách giáo khoa, tổng hợp chi tiết kiến thức trọng tâm, phân bổ logic và dễ hiểu giúp học sinh dễ dàng nắm vững và học tốt toán hơn giúp các bạn dễ dàng hơn khi ôn tập tổng hợp kiến thức cơ bản phục vụ cho các kì thi

Related Products