BMB - JAPAN


Discount

We Accept Checks, Wired


Discount $100 for Order > $999

SALE: Mua trên $898 được discount $100. Xin bấm vào discount code: kr100

Discount 5% for Check, Money Order, Wired, Bank Transfer, Zelle, Venmo Orders.

Please Call 1-866-866-0909


BMB JAPAN


IDOLPRO & IDOLMAIN

Sherlock Holmes - Tuyển Tập Những Vụ Án Hóc Búa Nhất - Tác giả: Arthur Conan Doyle$14.98
Nếu trả góp chọn check out payment là Shop Pay, hay PayPal Credit. Installments with Shop Pay or Paypal Credit.

Sherlock Holmes - Tuyển Tập Những Vụ Án Hóc Búa Nhất

- Ai trong số các người là Holmes?

- Là tôi, thưa ông.

- Ta biết mi mà, thứ vô lại! Ta đã nghe nói về mi rồi…

Mi là Holmes, chuyên tài lanh lo chuyện bao đồng.

Holmes, mi toàn xía mũi vào chuyện người khác.

Holmes, thứ vô danh tiểu tốt ở Scotland Yard mà cứ ra vẻ ta đây ghê gớm lắm!

Holmes, một cỗ máy suy luận và quan sát hoàn hảo nhất mà thế giới này từng chứng kiến.

Tuyển tập gồm 5 truyện ngắn là 5 vụ án hóc búa nhất của Sherlock Holmes.

Mục lục:

1. Vụ bê bối ở xứ Bohemia

2. Năm hạt cam

3. Khuôn mặt vàng vọt

4. Dải băng lốm đốm

5. Vụ án cuối cùng

Related Products