BMB - JAPAN


Discount

We Accept Checks, Wired


Discount $100 for Order > $999

SALE: Mua trên $898 được discount $100. Xin bấm vào discount code: kr100

Discount 5% for Check, Money Order, Wired, Bank Transfer, Zelle, Venmo Orders.

Please Call 1-866-866-0909


BMB JAPAN


IDOLPRO & IDOLMAIN

Thiền Cho Người Mới Bắt Đầu (Sống Hạnh Phúc Bình Yên và Chánh Niệm) - Tác giả: Ian Tuhovsky$9.98
Nếu trả góp chọn check out payment là Shop Pay, hay PayPal Credit. Installments with Shop Pay or Paypal Credit.

Tác giả : Ian Tuhovsky

 Người dịch : Nguyễn Tư Thắng

 Nhà xuất bản Hồng Đức

 Vanlangbooks phát hành


Bản chất của thiền thoát ra ngoài tất cả định nghĩa và giải thích, nói cách khác không bao giờ chuyển hoá thiền thành khái niệm được hoặc miêu tả được bằng ngôn từ hợp lý.
Vì lí do đó các thiền sư tuyên bố thiền độc lập với chủ nghĩa-bất lập văn tự-và là một sự trao truyền bên ngoài tất cả giáo lý chính thống, giáo ngoại biệt truyền

Related Products