BMB - JAPAN


Discount

We Accept Checks, Wired


Discount $100 for Order > $999

SALE: Mua trên $898 được discount $100. Xin bấm vào discount code: kr100

Discount 5% for Check, Money Order, Wired, Bank Transfer, Zelle, Venmo Orders.

Please Call 1-866-866-0909


BMB JAPAN


IDOLPRO & IDOLMAIN

Vững Bước Trên Con Đường Chủ Tịch Hồ Chí Minh Đã Chọn - Tác giả: Nhiều Tác Giả$26.99
Nếu trả góp chọn check out payment là Shop Pay, hay PayPal Credit. Installments with Shop Pay or Paypal Credit.

Thông tin sản phẩm
Tác giả Nhiều Tác Giả
NXB Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh
Năm XB 2024
Trọng lượng (gr) 440
Kích Thước Bao Bì 20.5 x 15 x 2.1 cm
Số trang 420
Hình thức Bìa Mềm

 

Vững Bước Trên Con Đường Chủ Tịch Hồ Chí Minh Đã Chọn

Sách gồm ba phần:

Phần 1: Tư tưởng Hồ Chí Minh ngọn cờ dẫn dắt cách mạng việt nam đi đến thắng lợi

Phần 2: Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh

Phần 3: Nhận diện, đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc Hồ Chí Minh

Related Products