BMB - JAPAN


Discount

We Accept Checks, Wired


Discount $100 for Order > $999

SALE: Mua trên $898 được discount $100. Xin bấm vào discount code: kr100

Discount 5% for Check, Money Order, Wired, Bank Transfer, Zelle, Venmo Orders.

Please Call 1-866-866-0909


BMB JAPAN


IDOLPRO & IDOLMAIN

Việt Nam Phong Tục - Tác giả : Phan Kế Bính$24.99
Nếu trả góp chọn check out payment là Shop Pay, hay PayPal Credit. Installments with Shop Pay or Paypal Credit.

Thông tin sản phẩm
Tác giả Phan Kế Bính
NXB Hội Nhà Văn
Năm XB 2023
Trọng lượng (gr) 500
Kích Thước Bao Bì 24 x 15.5 x 1.5 cm
Số trang 304
Hình thức Bìa Mềm

 Việt Nam Phong Tục

Từ phong tục trong gia tộc, Phong tục xóm làng (hương đảng) đến các phong tục ngoài xã hội, Việt Nam phong tục của Phan Kế Bính là một bộ biên khảo tương đối đầy đủ về các phong tục tập quán cũ của nước Việt. Là một nhà nho uyên bác mang tư tưởng tân tiến, tác giả không chỉ mô tả từng tập tục, mà còn lần về gốc tích, nguyên ủy cái tục ấy, nhìn nhận, đanh giá để xem nó hay hay dở, từ đó "xét điều gì quá tệ mà bỏ bớt đi, rồi lâu lâu mới đem cái tục hay mà bổ hết cho cái tục dở. còn tục gì hay mà là quốc túy của ta thì cứ giữ lấy". Đến nay, tập sách gần một trăm tuổi này vẫn là một trong những công trình khảo cứu có giá trị bậc nhất về các phong tục tập quán trên đất nước ta và nhiền vấn đề được Phan Kế Bính nhắc tới vẫn nóng hổi tính thời đại.

Related Products