BMB - JAPAN


Discount

We Accept Checks, Wired


Discount $100 for Order > $999

SALE: Mua trên $898 được discount $100. Xin bấm vào discount code: kr100

Discount 5% for Check, Money Order, Wired, Bank Transfer, Zelle, Venmo Orders.

Please Call 1-866-866-0909


BMB JAPAN


IDOLPRO & IDOLMAIN

Ý đẹp – Lời hay – Việc tốt: Đôi dép của cha$9.98
Nếu trả góp chọn check out payment là Shop Pay, hay PayPal Credit. Installments with Shop Pay or Paypal Credit.

… Ngày sinh nhật cậu, cha lấy con heo đất ra, chuẩn bị đập thì cậu vội ngăn lại. Cậu chạy xuống bếp lấy con heo đất mà cậu để dành một tháng nay, trên đó có dòng chữ nhỏ xíu “Mua dép cho cha”
Trích “Đôi dép của cha” – Nguyễn Mỹ Trang Anh

Related Products