BMB - JAPAN


Discount

We Accept Checks, Wired


Discount $100 for Order > $999

SALE: Mua trên $898 được discount $100. Xin bấm vào discount code: kr100

Discount 5% for Check, Money Order, Wired, Bank Transfer, Zelle, Venmo Orders.

Please Call 1-866-866-0909


BMB JAPAN


IDOLPRO & IDOLMAIN

Yoga & Thiền Định (Cho Tâm Hồn Luôn Bình An và Thanh Thản)$9.98
Nếu trả góp chọn check out payment là Shop Pay, hay PayPal Credit. Installments with Shop Pay or Paypal Credit.

Tác giả : Raja-Yoga
 Nhà xuất bản Hồng Đức
 Vanlangbooks phát hành
 

Yoga được hệ thống hoá thành tám cấp bậc, trong đó việc luyện tập các tư thế yoga (asana) là cấp bậc thứ 3. Luyện tập thành thục các tư thế yoga sẽ giúp cơ thể và tâm trí vững vàng không lay chuyển trước những tác động ngoại cảnh. Một khi đã đạt được tư thế yoga hoàn hảo, việc điều hoà hơi thở sẽ giúp khơi thông nguồn sinh lực

Related Products