BMB - JAPAN


Discount

We Accept Checks, Wired


Discount $100 for Order > $999

SALE: Mua trên $898 được discount $100. Xin bấm vào discount code: kr100

Discount 5% for Check, Money Order, Wired, Bank Transfer, Zelle, Venmo Orders.

Please Call 1-866-866-0909


BMB JAPAN


IDOLPRO & IDOLMAIN

Sách Bách Thư Vạn Sự | Xuất xứ: ĐẠI NAM |$59.99
Nếu trả góp chọn check out payment là Shop Pay, hay PayPal Credit. Installments with Shop Pay or Paypal Credit.

Nội dung của cuốn sách Bách Thư Vạn Sự

– Nội dung: Tài liệu duy nhất trên thị trường hướng dẫn lần lượt các bước xem 1 ngày tốt, cát lợi cho việc cần làm dựa theo thuyết Tam tài: Thiên – Nhân – Địa. 

Tóm tắt nội dung sách:

  1. Tầm quan trọng trong việc lựa chọn ngày giờ cát lợi.
  2. Mười thiên can và mười hai địa chi. Giới thiệu ngũ hành.

III. Lục thập hoa giáp của tứ trụ năm, tháng, ngày giờ và cách cấu thành 60 hoa giáp.

  1. Cách tính can chi 12 con giáp theo năm, tháng, ngày, giờ.
  2. Xác định ngày xấu.
  3. Xem ngày theo 12 trực.

VII. Xem ngày theo nhị thập bát tú.

VIII. Xem ngày theo 20 sao tốt, 57 sao xấu.

  1. Cách chọn việc theo ngày có cát tinh tránh hung tinh.
  2. Xem ngày ứng với cuộc đất.
  3. Khổ giấy A4