BMB - JAPAN


Discount

We Accept Checks, Wired


Discount $100 for Order > $999

SALE: Mua trên $898 được discount $100. Xin bấm vào discount code: kr100

Discount 5% for Check, Money Order, Wired, Bank Transfer, Zelle, Venmo Orders.

Please Call 1-866-866-0909


BMB JAPAN


IDOLPRO & IDOLMAIN

Nhu Quynh - Duyen Phan - LP Record$49.99
Nếu trả góp chọn check out payment là Shop Pay, hay PayPal Credit. Installments with Shop Pay or Paypal Credit.

DUYÊN PHẬN - NHƯ QUỲNH 

(LP RECORD - ĐĨA THAN)

 

Side A

1. Duyên Phận

2. Lênh Đênh Phận Buồn

3. Trả Lại Thời Gian

4. Chồng Xa

 

Side B

1. Người Ngoài Phố

2. Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè

3. Khúc Ca Đồng Tháp

4. Nửa Vầng Trăng

 

Related Products