BMB - JAPAN


Discount

We Accept Checks, Wired


Discount $100 for Order > $999

SALE: Mua trên $898 được discount $100. Xin bấm vào discount code: kr100

Discount 5% for Check, Money Order, Wired, Bank Transfer, Zelle, Venmo Orders.

Please Call 1-866-866-0909


BMB JAPAN


IDOLPRO & IDOLMAIN

Paris By Night 136 - 40 Năm Hành Trình ( Blu-ray Only )$29.98
Nếu trả góp chọn check out payment là Shop Pay, hay PayPal Credit. Installments with Shop Pay or Paypal Credit.

Paris By Night 136 - 40 Năm Hành Trình là chương trình Paris By Night thứ 146 (tính cả các chương trình số đặc biệt) do trung tâm Thúy Nga thực hiện và phát hành. Đây là chương trình đặc biệt và là phần đầu tiên trong dự án kỉ niệm chặng đường 40 năm hoạt động và phát triển của trung tâm Thúy Nga.

Blu-ray của chương trình được phát hành vào ngày 25 tháng 1 năm 2024.

Related Products